ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

business-plan-small

Οι σύμβουλοι της DigiConsult προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες προετοιμασίας και σύνταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan), που αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία της επιχείρησης με την οποία χαράζεται η στρατηγική και προσδιορίζονται οι πόροι υλοποίησης του.

Η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μία επαναλαμβανόμενη, συστηματική εργασία που περιλαμβάνει:

  1. Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος της αγοράς
  2. Την ανάλυση και τις διαφαινόμενες τάσεις της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας / μεθοδολογίας
  3. Ανάλυση του ανταγωνισμού και εκτίμηση της προοπτικής εξέλιξης του
  4. Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων / Μειονεκτημάτων και Ευκαιριών / Κινδύνων (SWOT ανάλυση)
  5. Επιλογή στρατηγικών στόχων
  6. Επιλογή και εξέταση εναλλακτικών σεναρίων
  7. Προσδιορισμός και ανάλυση του σεναρίου υλοποίησης (βάσης)
  8. Προσδιορισμός των στόχων και σχεδιασμός επιμέρους δράσεων
  9. Οικονομική ανάλυση
  10. Ορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου